Jag kan handleda och utbilda inom socialt arbete och familjeterapi på systemteoretisk grund med t ex narrativa, språksystemiska, lösningsfokuserade och strukturella inslag.

 

Jag har 10 års erfarenhet av att arbeta på institution med ungdomar och familjer med allvarliga psykiatriska bekymmer.

 

Dessutom har jag erfarenheter av att arbeta med utredning av ungdomar och familj inom kommunal socialtjänst samt av behandlingsarbete inom Barn och Ungdoms Psykiatri och behandling på specialistklinik för ätstrningar.


Jag intresserar mig för grupprocesser inom olika grupper t ex personalgrupper men även t ex ungdomsgrupper på en institution.


Jag har erfarenhet av att handleda behandlingspersonal på HVB, skolpersonal på HVB, personal på  § 12-hem, personal på boenden för ensamkommande flyktingungdomar, socialsekreterare inom Barn och Familj/Ungdom/ Mottagning Ensamkommande, familjebehandlare/familjeterapeuter, familjehemssekreterare, familjerättssekreterare, kvalificerade kontaktpersoner, socinomer på stödcentrum, privata familjehemsföetag. Organisationer som arbetar med exit för gängkriminella. Jag handleder även på universitetsutbildningar inom terapi, systemteori och handledning mm.

 

Är ni intresserade av något speciellt får vi talas vid om detta.Handledning & utbildning