Fanny Marell

Socionom

Leg. psykoterapeut

Handledare och lärare


Utbildning

 •  Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi via Centrum för psykoterapiforskning - KI
 • Utbildning i familjerekonstruktion
 • Utbildning i MFT (Multi Familje Terapi) vid Lunds Universitet
 • Legitimerad psykoterapeut av Socialstyrelsen
 • Magisterexamen i psykoterapi vid Linköpings Universitet
 • Psykoterapeutexamen med fokus på familjeterapi (steg 2) vid Linköpings Universitet
 • Utbildning i FFT (Funktionell Familje- Terapi)
 • Utbildning i BBIC (Barnets Behov I Centrum)
 • Grundläggande handledarutbildning vid Stockholms Universitet
 • Familjeterapiutbildning, steg 1, Ersta Sköndals Högskola
 • Familjerådslagsutbildad av Kommunförbundet
 • Auktoriserad socionom via Akademikerförbundet SSR
 • Socionomexamen 1996 vid Stockholms Universitet

 

 

 

 

Arbetserfarenheter

 

 • Privat mottagning som erbjuder psykoterapi, handledning, föreläsningar och utbildning (pågår)
 • Leg. psykoterapeut på SCÄ - Stockholms Centrum för Ätstörningar
 • Kurator på BUP i Stockholm
 • Styrelseledamot i styrelser
 • Familjeterapeut på ett privat behandlingshem för ungdomar och deras familjer där det förekommer allvarliga psykiatriska bekymmer
 • Kvalificerad kontaktperson
 • Utredande socialsekreterare på ungdomsenhet inom kommunal socialtjänst

 

Övrigt

 

 

 

 

Om mig