Familj- par- och individual- terapi


Några ord om mitt arbete


Människor är sociala varelser och familjen är ofta den viktigaste enheten vi ingår i. Hur dessa familjekonstellationer ser ut kan variera mycket. Ibland upplever vi så klart bekymmer i våra nära relationer.

 

En vanlig utveckling i en familj, att gå från par till sammanboende, att skaffa barn, få syskon och att hjälpa dessa barn genom livet, innehåller i sig själv, många svåra utmaningar. Dessutom tampas många med att få ihop familjelivet med sitt samliv som par/ arbete/ socialt liv mm. Idag är det dessutom vanligt med barn från tidigare relationer och alla frågor det för med sig. Livspusslet innehåller många delar. Ibland behöver man reflektera över hur man vill ha det, hur man kan förstå varandra, vad man vill prioritera och vad man behöver välja bort istället för att bara följa med som en vante.


Dessutom drabbas de flesta av oss någon gång i livet av extra belastning i form av olika typer av livskriser, skilsmässa, sjukdom, att ett barn blir sjukt eller att det händer allvarliga saker med nära anhöriga. I dessa situationer kan man vara hjälpt av att stanna upp och reflektera.


Ibland blir själva lösningsförsöken bekymmer i sig själva. Man kämpar så hårt och envetet att "det låser sig".

Ibland tycker man som par olika om hur en fråga skall lösas och får därför svårt att samarbeta.

För att hitta nya sätt ihop kan man ibland behöva tala om det som är svårt men på ett nytt/annorlunda vis. Nya/ annorlunda samtal ger nya tankar som leder till nya handlingsalternativ. Hur vill man att tillvaron ska se ut när bekymren inte tar all denna plats? Man behöver tala om hur man vill ha det och se vad man redan gör som är gott, sådant man kan göra mer av. Att ta sig tid att lyssna på nya sätt på varandra kan också göra att man hör nya saker.


Rent konkret


  • När ni kontaktar mig via telefon eller mail brukar jag föreslå att vi ses en gång förutsättningslöst.
  • Ett samtal varar i en timme när ni är flera (familjeterapi) och 45 min när du kommer enskilt.
  • Det är bra om "alla det berör" kommer med redan från början.
  • Första samtalet/samtalen handlar om att ni beskriver er situation och vad ni önskar för förändring samtidigt undersöker vi om vi kan arbeta ihop.
  • Efter första mötet/mötena beslutar vi om vi ska träffas vidare och i så fall på vilket sätt och vilka som skall vara med.