Länkar 

 

Taos institute - språksystemiskt institut

 

International Bateson Institute - Nora Batesons stiftelse för Systemiskt tänkade och arbete


Scott Miller - intressant och aktuell forskare på psykoterapi och vad som gör terapeter bra, hur de kan utvecklas och hur terapi kan utvecklas.

 

Danska familjeterapeuten och författaren Jesper Juul

 

 

BUP - erbjuder gratis psykiatrisk hjälp till barnfamiljer

 

Svenska Föreningen för FamiljeTerapi - SFFT

 

Föreningen för Familje- och Systemorienterad Terapi i Stockholm - FFST


Fokus på Familien - Nordisk tidsskrift for familie- og relasjonsarbeid - En nordisk vetenskaplig, systemisk, narrativ tidsskrift som behandlar teori, forskning, praktisk-klinisk erfarenhet och debatt inon familjeterapifältet.

 

IVO - Inspektionen för vård och omsorg - kontroll av psykoterapeuter

 

 

Terapeuter

 

Eli Keller, Irene Petterson,

Monica Engström, AnnMarie Johannsson-Shalin